Osäkert hur STF ska ersätta nedbrunna Rogenstugan
SVEG (LT)
5 oktober 2000

Svenska Turistföreningen, STF, har ännu inte bestämt vad som kan bli ersättning till den nedbrunna Rogenstugan.

- I ett kortare perspektiv ska vi försöka finna någon form av lösning, men jag vet inte i dag hur vi kommer att lyckas. I ett längre perspektiv kan det bli fråga om en ny mindre stuga, eller en likadan som brann, berättar Pelle Andersson, fjällchef inom STF.

- Rogenstugan låg lite illa till kommunikationsmässigt och en av de minst frekventerade inom STF, fortsätter Pelle Andersson. Senaste vinter- och sommarsäsongen hade den 900 övernattningar.
- Fjällen i södra delarna av Härjedalen har fantastiskt fina kvalitéer och dessutom en helt annan karaktär än högfjällsområdet, men har varit svår att upptäckas.
Vi har också försökt få till stånd ett samarbete med Norge, men det har varit trögt.
När Rogenstugan byggdes 1970 var tanken att den skulle ingå i ett vandringsystem mellan Fjällnäs och Grövelsjön, via Skedbrostugan, Rogen, Storrödtjärn, Hävlingen och Grövelsjöns fjällstation.

SVÅRT AVBRÄCK
- Samma tanke som leden mellan Abisko och Nikkaloukta, men det har inte blivit så, säger Pelle Andersson.
- Eftersom Rogen ligger mitt på sträckningen är det naturligtvis ett svårt avbräck.
STF har på senare år varit förskonade för den här typen av olyckor. För ett par år sedan, en nyårsnatt, brann stugan i Sitajaure, Lappland, som hade en liknande konstruktion som den i Rogen och i februari 1994 brann också Klinkenstugan, sex kilometer nordväst om Ramundberget. Där blev det ingen ny fjällstuga.
- Klinken var ännu mindre frekventerad, 400-500 övernattningar per år, och fungerade mera som ett utflyktsmål, fortsätter Pelle Andersson. Men även den ingick från start i ett större övernattningssystem.
- Det var inte försvarbart att bygga nytt där, ett för stort steg, inte minst med tanke på närheten till turistanläggningarna.
Pelle Andersson är i dag tveksam om det ska gå att ordna med nya övernattningsmöjligheter vid Rogen, innan det är dags för nästa säsong under vårvintern. Däremot kommer, som LT tidigare berättat om, en nödtelefon omgående att installeras i den brunna stugans vedbod.

SVEN EGON JOHANSSON

©Länstidningen AB•2000

redaktionen@ltz.se Länstidningen

Tilbake Neste artikel